1. Właścicielem sklepu internetowego "e-antyki.com" jest firma "E-antyki.com Sebastian Grzyb".
 2. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 3. Wypełnienie formularza oraz naciśnięcie przycisku "zamawiam" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz nazwy hosta nadawcy i godziny wysłania formularza.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę "e-antyki.com" w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 5. Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych potwierdzane telefonicznie, lub e-mailowo przez firmę "e-antyki.com". Zamówienie potwierdzone, zgodnie z Art. 66. ust. 1 KC, traktowane jest jako złożone oświadczenie woli. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia firma "e-antyki.com". zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia.
 6. Zamówienia realizowane są w ciągu 48 godzin od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy "e-antyki.com" lub dostarczenia potwierdzenia o dokonaniu przelewu. Na czas realizacji zamówienia składa się obsługa zamówienia przez firmę "e-antyki.com" oraz czas dostarczenia towaru przez Kuriera. Strony mogą ustalić inny czas realizacji zamówienia.
 7. Koszt transportu do 30 km od siedziby firmy przy zamówieniach o wartości powyżej 2000 zł. pokrywa sklep "e-antyki.com". Koszt transportu przy zamówieniach o wartości poniżej 2000 zł. pokrywa Zamawiający wg aktualnego cennika wybranej firmy kurierskiej. Zakupy powyżej 10000 zł transport na terenie całego kraju GRATIS.
 8. Firma "e-antyki.com" zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia lub zmiany ceny zamawianego towaru firma "e-antyki.com" zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od zamówienia. Firma "e-antyki.com" zwróci przelewem na konto Zamawiającego wszelkie wniesione przez niego przedpłaty.
 9. Zamówienia złożone po godzinie 13.00 traktowane są jak złożone w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 10. W przypadku upoważnienia firmy "e-antyki.com" przez Zamawiającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu, wraz z towarem dostarczony zostanie jedynie oryginał faktury. Upoważnienie jest jednorazowe i dotyczy tylko danego zamówienia.
 11. Dla wszystkich kwestii spornych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. Zamówienia w serwisie "e-antyki.com" dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.