Home
De Luxe !!!! FABERGE / Фаберже "Sowa" Certyfikat !!!
search
 • De Luxe !!!! FABERGE / Фаберже "Sowa" Certyfikat !!!
 • De Luxe !!!! FABERGE / Фаберже "Sowa" Certyfikat !!!
 • De Luxe !!!! FABERGE / Фаберже "Sowa" Certyfikat !!!
 • De Luxe !!!! FABERGE / Фаберже "Sowa" Certyfikat !!!
 • De Luxe !!!! FABERGE / Фаберже "Sowa" Certyfikat !!!
 • De Luxe !!!! FABERGE / Фаберже "Sowa" Certyfikat !!!
 • De Luxe !!!! FABERGE / Фаберже "Sowa" Certyfikat !!!
 • De Luxe !!!! FABERGE / Фаберже "Sowa" Certyfikat !!!
 • De Luxe !!!! FABERGE / Фаберже "Sowa" Certyfikat !!!
 • De Luxe !!!! FABERGE / Фаберже "Sowa" Certyfikat !!!
 • De Luxe !!!! FABERGE / Фаберже "Sowa" Certyfikat !!!
De Luxe !!!! FABERGE / Фаберже "Sowa" Certyfikat !!!

De Luxe !!!! FABERGE / Фаберже "Sowa" Certyfikat !!!

"Sowa" Karl Faberge / Фаберже ok. 1887 roku !

0.00 zł

Masz pytanie? Ask about product
De Luxe !!!! FABERGE / Фаберже "Sowa" Certyfikat !!!

De Luxe !!!! FABERGE / Фаберже "Sowa" Certyfikat !!!

 

FABERGE Carl Peter / Петер Карл Фаберже (1846 - 1920)

Certyfikat do klejnotu został wykonany przez Dr. Adama Szymańskiego, specjalistę w zakresie sztuki rosyjskiej, rzeczoznawcy złotnictwa rosyjskiego XIX wieku, autora książki "Faberge. Historia i arcydzieła". http://www.ekspertyza.faberge.pl/ 

Trzy stronicowy Certyfikat autentyczności widoczny jest na skanach (patrz foto), w oryginalnej wersji papierowej opatrzony sygnaturą nadawaną w/g kodu, pieczęciami i podpisem Dr. Adama Szymańskiego. Poniżej wybrane fragmenty tejże ekspertyzy.

"Twórca - Pracownia : Pieczęć została wykonana w pracowni Faberge w Petersburgu najprawdopodobniej w warsztacie Eryka Kollina w okresie przejmowania kierownictwa tej pracowni przez Michała Perchina. Pochodzenie pieczęci z pracowni Faberge potwierdza cecha złotnicza zawierająca zapisane cyrylicą w postaci КФ. Punca faberge znajduje się w dwóch miejscach, na podstawie pieczęci i zawieszce. Punce są czytelne i autentyczne. Na pochodzenie z pracowni Faberge wskazuje również styl dzieła, który jest typowy dla dzieł Faberge oraz bardzo wysoka jakość wykonania dzieła"

"Format - Wymiary : Wymiary i waga są typowe dla dzieł tego rodzaju wykonanych w pracowni Faberge. Wysokość całej pieczęci wynosi 49 mm, a samej figurki sowy 35,3 mm. Waga całości przedmiotu na którą składają się wykonana ze srebra figurka, złota podstawa zawieszki wykonana z karneolu pieczęć oraz dwa rubiny wynosi 25,47 gram"

"Materiał : złoto próby 56, srebro, rubiny, karneol"

"Sygnatura - Punce : pieczęć jest oznakowana pięcioma puncami złotniczymi umieszczonymi w trzech miejscach"

"Datacja : Pieczęć powstała około 1887 roku, jednak nie wcześniej niż w 1886 roku i nie później niż w 1888 roku. Analiza stylistyczna dzieła wskazuje , że powstało ono w pracowni Eryka Kollina w okresie, gdy kierownictwo jego pracowni przejmował już Michał Perchin"

"Ocena wartości dzieła : Dzieło ma dużą wartość kolekcjonerską i artystyczną. Pieczęć należy do dzieł bardzo rzadkich, co podnosi jego wartość i czyni z niego dzieło unikalne. wartość materialna omawianej pieczęci wynosi około 55-75 tyś zł.

"Konkluzja : Omawiane dzieło stanowiące wykonaną ze srebra i złota pieczęć w formie sowy wykonane około 1887 roku w pracowni Faberge to dzieło oryginalne o dużej wartości kulturowej i materialnej"